Sälja virke och köpa gallringstjänst

Det behöver inte vara svårt att sälja en gallring. Har du redan en bra kontakt kan du lägga mycket av planering och genomförande i dennes händer. Men du tjänar alltid på att vara på att vara påläst.
Bild: Johan Heurgren

Med rätt kunskap kan du ställa krav på din partner. Och han/hon kan ställa krav på dig!

Du kan vända dig till din gamla kontakt, men också söka nya köpare genom att begära in anbud. Tänk dock på att det är svårt att tolka anbud, och vinsten kan vara liten för små gallringar.

Det finns flera sätt att sälja gallringsvirket på. Alla har sina för- och nackdelar.

Leveransvirke

Här är det säljaren som svarar för avverkning och transport till väg. Köparen svarar för transport till industrin. Den inmätta volymen betalas enligt prislista.

Kommentar: Leveransvirke kan passa den självverksamme som har tid och utrustning för egen avverkning. Säljaren kan själv bestämma aptering i olika sortiment. Betalningen utgår från de faktiskt inmätta volymerna.

Avverkningsuppdrag

Virkesköparen ansvarar för avverkning och transporter. Du får betalt för det avverkade och inmätta virket efter en prislista som köpare och säljare kommit överens om. Därefter drar köparen av en överenskommen avverkningskostnad. Det kan vara en fast kostnad eller en löpande kostnad per kubikmeter.

Kommentar: Vid avverkningsuppdrag utgår betalning för de faktiskt uppmätta volymerna av olika sortiment. Säljaren är dock beroende av att köparen apterar rätt, och att avverkningen utförs rationellt och bra.

Leveransrotköp

Du får ett överenskommet nettopris för varje avverkad kubikmeter. Volymen får du genom att summera virkesmätningsföreningens mätkvitton för det timmer, massaved m.m. som faller ut vid din avverkning. Nettopriset kan vara fasta priser per sortiment eller ett fast genomsnittligt pris för hela den inmätta volymen. Virkesköparen svarar för avverkning och transporter.

Kommentar: Säljaren tar en mindre risk om avverkningen blir dyr. Vid anbud är det ganska enkelt att jämföra olika bud på leveransrotköp.

Vill du gallra själv?

Nästan all gallring i Sverige utförs med maskiner (skördare och skotare), och oftast av entreprenörer. I Skogskunskap finns tips för den självverksamme som vill använda motorsågen. Det utlämnar vi dock i grundkursen.

Priser och kostnader

Den första gallringen är ju främst en beståndsvårdande åtgärd som inte ger så mycket intäkter. De kommande gallringarna i lite grövre skog kan dock ge värdefulla inkomster. Prissättningen på virke och kostnaderna för avverkning styrs av marknaden, och det kan vara bra att ha lite koll på siffrorna. I Skogskunskap finns samlade siffror för virkespriser och kostnader för avverkning.

Avverkningskostnaderna påverkas väldigt mycket av skogens utseende, inte minst hur grova träden är (klena träd kostar ju mycket mer per kubikmeter). Skogskunskap har haft ett verktyg för att beräkna kostnader och prestationer i gallring beroende av transportavstånd, antal stammar m.m., men detta verktyg är stängt (från och med 2022-11-30) i väntan på en översyn av funktionerna i verktyget.

Senast korrigerad: 2022-11-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)