Hänsyn vid gallring

När skogsbrukets naturhänsyn diskuteras pratar man nästan bara om slutavverkningar. Men missar man hänsynen i gallringen finns ju inget kvar att spara när beståndet ska slutavverkas.
Den gamla linden kan få mera ljus av gallringen
Bild: Mats Hannerz

Grundtipsen för hänsyn i gallring. I Skogskunskap kan du läsa mer.

Använd målbilderna

Skogssektorn har gemensamt tagit fram målbilder för god miljöhänsyn. Där finns bra och praktiska tips för hänsyn vid olika skogsbruksåtgärder. I Skogskunskap kan du också hitta filmer som beskriver olika målbilder.

Naturhänsyn

  • Spara rätt träd, skapa bryn, låt bli att gallra i känsliga biotoper och kör inte sönder mark och vatten. Det kan vara svårt att upptäcka ett rovfågelbo från maskinförarhytten - det måste ha markerats i förväg. Det går också att skapa högstubbar i gallringsskogen.

Hänsyn till mark och vatten

  • Gallring på fuktig mark eller under tjällossningen kan ge stora markskador, orsaka erosion och förstöra för vattenlevande organismer. Skadorna kan också drabba träd, rötter och friluftslivet. Se till att planera bas- och stickvägar så att körningen inte orsakar spår, och använd hjälpmedel som broar och risning där det behövs.

Kulturmiljöhänsyn

  • Skogen är full av kulturspår som kan vara mer eller mindre lätta att se. I en gallringsskog är det lätt att missa ett odlingsröse eller en gammal torpgrund under mossa och grenar. Här är det viktigt att planera och markera i förväg.

Hänsyn till friluftslivet

  • Gallring för friluftslivet kan handla om att inte köra sönder eller risa över stigar och att skapa en "vacker" skog med bryn, gläntor och blandning mellan trädslag. Den hänsyn som tas till natur- och kulturmiljövärdena är också till nytta för friluftslivet. Skogsbesökaren vill ju röra sig i en levande skog.
Senast korrigerad: 2017-10-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)