Planera före avverkningen

Föryngringen måste planeras innan avverkningsmaskinerna kommer på plats. Efteråt är det för sent att lämna fröträd, utnyttja beståndsföryngring eller spara hänsyn till natur- och kulturmiljön.
Bild: Skogforsk

Planeringen börjar på rummet, men snart bör du gå ut i skogen. Där går du en lämplig rutt genom beståndet och markerar områden som ska behandlas på olika sätt. Tänk på att täcka in olika ståndorter.

Rutter för inventering och indelning i ståndorter, illustration Anna Marconi.

 

Lägg din rutt genom beståndet så du täcker in alla olika ståndorter. Markera gränser och intressanta objekt på karta. Teckning Anna Marconi.

Besök skogen vid barmark. På kartkopian markerar du gränser för ståndorter som skall avverkas och föryngras på olika sätt. För varje avgränsad ståndort noterar du uppgifter om klimat, mark och beståndets egenskaper. Använd gärna checklistan.

Du kan också avgränsa delar av en ståndort där du använder ett avvikande trädslag eller hoppar över planteringen.

Glöm inte avverkningsanmälan

Du måste göra en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen senast 6 veckor innan avverkningen startar. Vid anmälan behöver du de uppgifter du samlar in, och några till. 

Läs mer om föryngringsplanering i Skogskunskap.

Senast korrigerad: 2018-05-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)