Förädling - en genväg till bättre skog

Skogsträdsförädling har gamla anor i Sverige. Idag är de flesta tall- och granplantor förädlade. De växer bättre, har bättre överlevnad och får mindre skador jämfört med oförädlade plantor.
Granfröplantagen Söregärde
Bild: Mats Hannerz

Dina plantor ska naturligtvis ha genetiska egenskaper som passar din odlingslokal. De ska vara odlingssäkra och ge en skog som växer bra.

De flesta plantskolor erbjuder idag förädlade plantor, det vill säga plantor som är utvalda och testade, och där fröet har odlats fram i en fröplantage. De förädlade plantorna har högre tillväxt och är dessutom testade så att de har bra härdighet och kvalitet. Dagens förädlade plantor ger skogar som växer 10-20 % bättre än oförädlade plantor med lokalt ursprung ("ortens proveniens"). Men det anläggs hela tiden nya fröplantager med allt bättre material, idag går det att hitta plantor med 25 % högre tillväxt.

Det är oftast en marginell merkostnad att köpa förädlade plantor. Det handlar alltså om en ren vinst för dig som skogsägare.

Vill du veta vilken planta som passar bäst på din lokal kan du använda verktyget Plantval.

Vill du räkna ut vad förädlade plantor betyder för beståndets ekonomi kan du använda verktyget Skogsvård och ekonomi.

Här kan du läsa mer om skogsträdsförädling, genetik och provenienser.

Senast korrigerad: 2018-05-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)