Föryngring

När skogen avverkas ska den ersättas med ny skog. Det säger både sunda förnuftet och skogsvårdslagen. Vid föryngringen lägger du grunden till det nya beståndet.
En lyckad tallföryngring
Bild: Mats Hannerz

När skogen avverkas ska den ersättas med ny. Det säger skogsvårdslagen. Vid föryngringen lägger du grunden till det nya beståndet. Då har du stora möjligheter att forma den nya skogen - trädslag, täthet, tillväxt, utrymme för andra arter och mycket annat.

Att snåla vid föryngringen kan bli kostsamt. Gör du ingen åtgärd alls, eller använder fel åtgärd, är risken stor att din föryngring inte blir godkänd. Glesa bestånd betyder förluster på lång sikt. Om föryngringen misslyckas måste den göras om. Och det är dyrt. Bäst är att göra rätt från början, alltså.

Skogskunskap hjälper dig att göra rätt. Det förenklade beslutsstödet för val av trädslag och föryngringsmetod lotsar dig igenom de olika planeringsstegen.

Godkända föryngringar, från Skogsstatistisk årsbok

Figuren visar andel godkända föryngringar enligt Skogsstyrelsens inventeringar. Skogsodling med plantering och sådd ger normalt bra resultat. Utan åtgärd är det inte många av föryngringarna som når upp till skogsvårdslagens krav. Bearbetad från Skogsstatistik årsbok.

Senast korrigerad: 2017-04-19
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)