Skogsägarföreningar

Svenska skogsägare har en lång tradition av att samverka för att bli en starkare part på virkesmarknaden. Ungefär var tredje skogsägare är medlem i någon av fyra stora skogsägarföreningar.
Bild: Mats Hannerz

Ungefär en tredjedel av alla enskilda skogsägare och drygt hälften av den enskilda skogsmarksarealen är medlem i någon av de fyra skogsägarföreningarna i landet. Dessa är alla anslutna till LRF Skogsägarna.

Utöver de ”fyra stora” finns fristående skogsägarföreningar. Nätraälven Skog har ca 1100 medlemmar och verkar i södra Norrland från Härnösand till Nordmaling. Västra Värmlands och Dals skogsägarförening har sitt säte i Årjäng och har cirka 1000 medlemmar.

Ägs av medlemmarna

Skogsägarföreningarna ägs av medlemmarna och styrs enligt principen en medlem, en röst. Föreningarna hjälper sina medlemmar med att sälja virket till egna eller andras industrier, och att bistå med skogsbrukstjänster, rådgivning och utbildning. Det är alltså skogsägarna själva som äger föreningen och de anställda tjänstemännen lyder under deras beslut.

De fyra stora föreningarna är organiserade på ett likartat sätt. På "fältet" är skogen indelad i skogsbruksområden (sbo), som i sin tur styrs av ett förtroenderåd eller sbo-råd som väljs av medlemmarna på årsmöte. Varje sbo utser också representanter till rådgivande organ och till hela föreningens årsstämma. Marknadsorganisationen för virke och tjänster kan skilja sig geografiskt från skogsbruksområdena.

Mycket av aktiviteterna i föreningen sker på sbo-nivå. Där kan det ordnas skogsdagar, studiecirklar eller medlemsmöten. Det är inom ett sbo som en medlem har störst chans att göra sin röst hörd. 

Föreningssiffror

Tabell. Antal medlemmar i skogsägarföreningar anslutna till LRF Skogsägarna 2013. (Källa LRF Skogsägarna). Antal sbo (skogsbruksområden) från föreningarnas hemsidor 2019.

Förening Antal medlemmar Medlemsareal, 1000 ha Antal sbo
Norra 15915 1102 27
Norrskog 12623 1013 16
Mellanskog 31938 1677 15
Södra 50813 2360 36
Totalt 111289 6152  

 

karta_lrf_skogsagarna.jpg

De fyra skogsägarföreningar som är anslutna till LRF Skogsägarna.

Senast korrigerad: 2019-03-28

Kommentarer (0 st)