Självverksamhet

Många skogsägare jobbar själva med röjning och plantering. Avverkning och markberedning är uppgifter som de flesta lejer ut till proffs.
Röjning och plantering utförs ofta i egen regi
Bild: Thomas Adolfsén/Skogenbild

Den tid är förbi när nästan alla skogsägare bodde på sin gård och utförde sina avverkningar själv. Numera är skogsägaren i stället planerare och beställare av skogliga tjänster. Den mesta avverkningen utförs på uppdrag, oftast av den som köper virket. Även skogsvården lejs idag bort i allt högre grad. Men fortfarande görs en del jobb av skogsägarna själva. Det handlar framför allt om röjning, plantering och vedhuggning (som förmodligen ligger bakom den höga siffran för ”övrig avverkning”).

I Skogskunskap finns flera sektioner som visar hur du själv jobbar med plantering, röjning och avverkning. Se till exempel:

Så här såg självverksamheten ut i det småskaliga skogsbruket år 2016 (källa Skogsstyrelsen) och 2006. Siffrorna visar att självverksamheten minskat även under den senaste 10-årsperioden.

Åtgärd 2006 2016
Slutavverkning, huggning 8 % 5 %
Slutavverkning, terrängtransport 14 % 6 %
Gallring, huggning 19 % 17 %
Gallring, terrängtransport 22 % 18 %
Övrig avverkning, huggning 27 % 48 %
Markberedning 8 % 8 %
Plantering 42 % 33 %
Röjning 61 % 54 %
Hjälpplantering 73 % 79 %

 

Senast korrigerad: 2019-03-28

Kommentarer (0 st)