Äga skog

Skogsägare i Sverige

Knappt hälften av den svenska skogsmarken ägs och förvaltas av 300 000 privata skogsägare.