Vem sköter skogen?

Allt färre skogsägare bor på fastigheten. Många har andra yrken och saknar tid och kunskap för att sköta hela planeringen av skogsbruket. Men det finns många som kan hjälpa till.
Även om du själv är duktig på skog kan det löna sig att lyssna på råd från proffs
Bild: Johan Heurgren

Rådgivare

Om du har en etablerad kontakt med en skogsägareförening eller annan virkesköpare kan du lägga mycket jobb i dennes händer. När det är dags för en virkesförsäljning - passa på att fråga om skogsvård och andra tjänster. Virkesköparen är ofta mycket tjänstvillig om han eller hon har chans att köpa från dig. Det finns många rådgivare som kan hjälpa till med planering av hela ditt skogsbruk.

Skogsägarföreningar, banker och andra aktörer kan också hjälpa till med den ekonomiska planeringen. Det kan handla om skatter, försäljning och generationsväxling, frågor som kräver expertkunskap.

Entreprenörer 

Självverksamheten, det vill säga det jobb som ägaren själv utför, är högst vid röjning. Men fortfarande lejs ungefär hälften av det arbetet bort till proffs. Gallringar och slutavverkningar utförs nästan enbart av entreprenörer med maskiner. 

Tänk på att yrkesverksamma entreprenörer jobbar snabbare än de flesta vanliga skogsägare. De har dessutom tid - det är lätt att överskatta den egna tillgängliga tiden. Då är risken stor att åtgärder inte blir utförda. De svenska entreprenörerna är i internationell jämförelse mycket välutbildade och kan själva ge goda råd till skogsägaren.

Du som lejer bort arbetet bör dock ha lite grundläggande kunskaper om de olika skötselåtgärderna. Då blir det lättare att diskutera, och roligare.

Självverksamhet i småskaligt skogsbruk

Så här såg självverksamheten ut i det småskaliga skogsbruket år 2021, källa Skogsstyrelsen, statistikdatabas:

Åtgärd Procent självverksamhet
Slutavverkning, huggning -
Slutavverkning, terrängtransport -
Gallring, huggning 14 %
Gallring, terrängtransport 17 %
Övrig avverkning, huggning 29 %
Övrig avverkning, terrängtransport 29 %
Markberedning -
Plantering 23 %
Röjning 49 %
Hjälpplantering -

 

Senast korrigerad: 2023-03-24
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)