Gallringsmall för barr och löv

Hur hårt behöver du gallra? Testa med Skogsstyrelsens gallringsmallar för tall och gran, eller Skogforsks mallar för lövträdslagen.

Kommentarer (0 st)